Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2022

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021189.pdf

 

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za okolje in prostor

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine