Novice

Projekt ReMOBIL in Evropski teden mobilnosti 2022

 

 

 

 

Promet v Sloveniji velja za enega glavnih virov onesnaževanja zraka in emisij toplogrednih plinov. Za boljše načrtovanje in upravljanje je potrebno usklajevati mnogo različnih interesov. Promet se praviloma ne konča na mejah, zato je potrebno usklajevati pričakovanja več kot dvesto slovenskih občin ter pristojnosti različnih resornih ministrstev in njihovih služb na državni ravni. Učinkovito orodje pri tem bodo lahko regijski centri mobilnosti. Strokovnjaki na takšnih centrih so poznavalci lokalnih/regionalnih okolij in njihovih značilnosti ter sogovorniki državnih resorjev. Takšen regionalni model upravlja mobilnosti se preizkuša v projektu ReMOBIL.

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021. Izvaja se v letih 2022 do 2024. Vodilni partner je Posoški razvojni center. Sodeluje projektni partner iz Norveške Viken County Council (okrožje norveškega glavnega mesta Oslo). Iz Slovenije sodelujejo na projektu:

  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
  • BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske,
  • Regionalni razvojni center Koper,
  • Regionalna razvojna agencija za Podravjearibor,
  • RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.,
  • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.,
  • Ljubljanski urbanistični Zavod d. d.

 

V projektu se s prenosom dobrih praks iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje trajnostne mobilnosti. Model bo preizkušen v okviru šestih vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti. Delovanje regijskih centrov mobilnosti bo olajšalo sodelovanje lokalnih in regionalnih ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

Prva nacionalna kampanja ozaveščanja se pričenja ta teden v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2022. Letos v pobudi ETM  z dogodki sodeluje že več kot polovica slovenskih občin. S številnimi dogodki in akcijami se pobudi pridružuje tudi sedem koroških občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, MO Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica. Seznam dogodkov po občinah je na voljo na zemljevidu sodelujočih občin na spletni strani www.tedenmobilnosti.si.

Pobuda ETM 2022 poteka s sloganom »trajnostno povezani« ter si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva ter spodbuditi prebivalce k uporabi bolj trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

 

Foto: arhiv RRA Koroška

 

   

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine