Novice

SPOT svetovanje Koroška: Minimalna plača v Republiki Sloveniji ter njena višina v letu 2021

Zakon o minimalni plači (ZMinP) določa pravico do prejema minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) in pogoje pod katerimi se izplačuje, za delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji za polni delovni čas.
Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Za tiste delavce, ki pri delodajalcu opravljajo delo za krajši delovni čas, mu je dodeljena pravica do sorazmernega dela minimalne plače.
Ostali dodatki k plači kot so delovna uspešnost, poslovna uspešnost, ipd. in so opredeljeni v skladu z zakonom ter zapisani v kolektivni pogodbi oziroma v pogodbi o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.
Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev so potrebni podatki, katere država pridobi iz Statističnega urada RS o medletni rasti cen življenjskih potrebščin in sicer za obdobje od decembra preteklega leta v primerjavi z decembrom predpreteklega leta.
Torej za leto 2021 bi veljala primerjava meseca decembra 2020 z mesecem decembrom 2019. V RS so nazadnje izračunali minimalne življenjske stroške leta 2017, v prihodnosti naj bi bili ovrednoteni šele leta 2023.
Minister oziroma ministrica za delo je tista oseba, ki določi višino minimalne plače glede na predhodno omenjeno vsebino in le to objavi v Uradnem listu RS, najkasneje do 31.1.2021.
Zgodovinski pregled spremembe višine minimalne plače (bruto) od leta 2008 do danes:
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evra;
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 evra;
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra;
– od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evra;
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evra;
– od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evra;
– od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evra;
– od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evra;
– od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evra;
– od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evra;
– od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evra;
– od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evra;
– od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evra.
Od 1.1.2016 dalje so iz Zakona o minimalni plači (ZMinP) izvzeli slednje dodatke:
– dodatek za nočno delo;
– dodatek za delo v nedeljo;
– dodatek za delo na praznike in proste dneve.
Do leta 2020 pa so bili v znesek minimalne plače vključeni slednji dodatki:
– dodatek za delovno dobo;
– dodatek za delo v posebnih pogojih dela;
– plačilo za delovno uspešnost.
V letu 2020 pa so izvzeli še slednje dodatke:
– dodatek za delovno dobo;
– dodatek za delovno in poslovno uspešnost;
– dodatek za težje razmere dela.
Kazenske določbe ob neupoštevanju Zakona o minimalni plači (ZMinP):
– globa od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje delodajalca (več kot 10 zaposlenih);
– globa od 1.500 eurov do 8.000 eurov za manjšega delodajalca (10 ali manj zaposlenih delavcev);
– globa od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorno osebo delodajalca.
Za določitev vrednosti minimalne plače za leto 2021 je začela veljati nova formula izračuna minimalne plače. Velja, da najnižji prejemek za polni delovni čas 20 % presega izračunane minimalne življenjske stroške. Kot tudi velja, da je višina minimalne plače omejena z zgornjo mejo vrednosti, namreč višina minimalne plače lahko izračunane minimalne življenjske stroške presega največ za 40 %.
Nova višina minimalne plače za leto 2021 znaša 1.024,24 € bruto, kar v neto znesku pomeni 120 % minimalnih življenjskih stroškov.
Pomembno je tudi, da je država sprejela odločitev, da bo delodajalcem subvencionirala dvig minimalne plače od začetka februarja do konca junija 2021. Po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bi država ta omenjeni ukrep lahko tudi podaljšala za 6 mesecev, torej do konca leta 2021. 
Dvig minimalne plače bo zelo velik strošek za delodajalce, zato je država tudi pripravljena delodajalcem pri izplačilu minimalne plače del le tega tudi subvencionirati. Pripravlja se osmi protikoronski paket pomoči, ki bo vseboval tudi predhodno omenjeno. Država naj bi po preračunih prevzela 40 % dviga minimalne plače v letu 2021.
Po zakonu mora biti znesek minimalne plače objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 31.01.2021.
Posodobitev zneska minimalnih stroškov lahko pričakujemo leta 2023.
Vrednost minimalne plače se bo z leti višala in z gospodarsko rastjo tudi zviševala v prihodnje. Povišanje minimalne plače ne vodi v odpuščanje delavcev, ampak k višanju cen storitev in produktov.
Za SPOT svetovanje Koroška
RRA Koroška d.o.o.:
Danijela Uran, podjetniška svetovalka
Viri:
1. Pravno-informacijski sistem  [online]. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861skladi.si  (10.01.2021).
2. Siol.net [online]. Dostopno na: https://siol.net/novice/slovenija/toliko-po-novem-znasa-minimalna-placa-542534  (11.01.2021).
3. Pristar [online]. Dostopno na: https://www.pristar.si/o-nas/novice/1175-kaksna-bo-minimalna-placa-leta-2021 (10.01.2021).
4. Siol.net [online]. Dostopno na: https://siol.net/posel-danes/novice/minister-naj-bi-napovedal-dvig-minimalne-place-na-1024-evrov-bruto-543861  (20.01.2021).
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine