Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Prijava, sprememba in preklic poslovnega naslova samostojnega podjetnika

 

Ob registraciji samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije je nujno, da bodoči podjetnik navede poslovni naslov, kjer bo opravljal svojo pridobitno dejavnost. Brez določitve poslovnega naslova se samostojni podjetnik ne more registrirati v Ajpes.

Namreč, zakon o gospodarskih družbah (30. čl. ZGD-1) navaja, da je prijavo in spremembo poslovnega prostora mogoče urediti le s soglasjem lastnika nepremičnine na kateri samostojni podjetnik želi prijaviti poslovni naslov za opravljanje dejavnosti.

Izjava lastnika objekta je vsebinsko predpripravljen dokument (Priloga 1), ki ga poiščete na spletu ali pa ga vam izroči svetovalec na SPOT Svetovalni točki. Dokument mora vsebovati slednje podatke:

  • podatke lastnika poslovnega prostora (ime, naslov, davčna številka);
  • na njem mora biti jasno razvidno, za kateri prostor, na katerem bo podjetnik prijavo poslovnega naslova, izvedel, gre;
  • hkrati pa morajo biti navedeni podatki za podjetje, ki se mu daje dovoljenje za opravljanje dejavnosti (ime, davčna številka ter naslov poslovanja).

Izjava lastnika objekta mora biti overjena. V kolikor ta dokument overite na Upravni enoti ali pri notarju je storitev overitve plačljiva.

V kolikor pa overitev nastane na SPOT Svetovalni točki, je za podjetnika ta storitev brezplačna. Pogoj je, da se podjetnik skupaj z lastnikom nepremičnine, kjer želi prijaviti svoj poslovni naslov osebno oglasi na SPOT Svetovalni točki ter lastnik s seboj prinese veljavni osebni dokument, da ga lahko svetovalec identificira. S to overjeno listino je bodočemu podjetniku dovoljeno opravljanje dejavnosti na nepremičnini lastnika objekta. Slednje pomeni, da morata lastnik nepremičnine in podjetnik skleniti najemno pogodbo za uporabo teh poslovnih prostorov.

Prav tako v primeru solastništva nepremičnine, kjer se prijavlja poslovni naslov, je potrebna izjava lastnika objekta. Izjava lastnika objekta ni potrebna od vseh lastnikom, ampak samo od večinskega. V primeru, da je lastnik objekta podjetnik, ne potrebuje ničesar.

Velikokrat pride tudi do situacije, ko podjetnik želi spremeniti poslovni naslov ali odpreti poslovno enoto, tudi v tem primeru mora podjetnik ponovno priložiti overjeno izjavo lastnikov na novem poslovnem naslovu ali na naslovu poslovne enote, v kolikor podjetnik ni sam lastnik te nepremičnine.

V situaciji kadar je lastnik objekta že podpisal, overil Izjavo lastnika objekta ter podjetniku podelil pravico poslovnega delovanja na njegovem naslovu, slednji (lastnik) pa se kasneje iz kakršnegakoli razloga odloči drugače, da podjetniku ne dovoli več opravljati dejavnost na svojem naslovu, lahko zahteva preklic izjave.

Za preklic Izjave lastnika objekta ne obstaja vnaprej pripravljen dokument ampak se preklic izvede po postopku, da lastnik objekta, podjetnika najprej obvesti o svoji odločitvi in sicer pisno s priporočeno pošiljko, da lahko dokaže vročitev obvestila podjetniku.

V kolikor se podjetnik ne strinja in si v določenem času kljub opozorilu lastnika objekta ne pridobi novega poslovnega prostora in nov poslovni naslov, lahko lastnik objekta poda prijavo na AJPES, kjer se posledično lahko tudi dogodi, da podjetnika izbrišejo iz Poslovnega registra Slovenije in mu s tem onemogočijo nadaljevanje opravljanja dejavnosti.

Za SPOT Svetovanje Koroška

RRA Koroška d.o.o.:

Danijela Uran, podjetniška svetovalka

 

Ravne na Koroškem, 23.02.2022

Viri:

 

  1. Pravno-informacijski sistem [online]. Dostopno na:si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291 (23.02.2022).
  2. si [online]. Dostopno na: https://data.si/blog/prijavo-poslovnega-naslova_soglasje-lastnika/ (23.02.2022).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine