Ostali razpisi

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)

Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.
 
Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
 
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
 
Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine