Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško
govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2021, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SLOA-2021).
 
Predmet JPR-SLOA-2021 je (so)financiranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2021, nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega
prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017). Cilja javnega razpisa sta:
– ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji
– ter višja raven območne in področne kulturne integracije v Republiki Sloveniji.
 
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 32.108,00 EUR.
 
Razpis bo trajal od 12. 2. 2021 do 15. 3. 2021.
 
Besedilo javnega razpisa in povezava na obrazec za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2021 bosta dne 15. 3. 2021 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave). 
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: 
Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine