Ostali razpisi

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.
Z vzpostavitvijo demonstracijskih projektov bo podjetjem omogočen lažji vstop na trg z izvajanjem referenčnih projektov s prednostnega področja Strategije
pametne specializacije.
 
Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
– zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom
ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
– izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.
 
Kazalniki:
Kazalnik učinka operativnega programa po tem javnem razpisu je:
1. Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe. Najmanj
8 podprtih demonstracijskih projektov.
Specifična kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:
1. Število objavljenih zbirk podatkov, dostopnih na
portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI portalu).
2. Število opravljenih predstavitev demonstracijskih
rešitev.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za javno upravo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine