Ostali razpisi

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023–2026«

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (v nadaljnjem besedilu: RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oziroma potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija). S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Usmerjenost pri nadgradnji SRIP je v nadaljnjem razvoju inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S5 s podporo povezovanju relevantnih deležnikov, še posebej pa majhnih in srednjih podjetij. Spodbujanje mreženja med deležniki s sorodnimi potrebami bo še naprej prispevalo k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet. S tem bo prispevalo tudi k izkoriščanju zunanjih učinkov (eksternalij) in zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki skupaj, prispevajo k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri poslovni praksi in zaupanju. Pri nadgradnji SRIP se bo izhajalo iz obstoječega stanja razvojnega potenciala, in sicer na področjih, kjer so SRIP že vzpostavljeni in sodelovanje že obstaja, bo usmeritev predvsem v širitev in poglobitev sodelovanja ter potrebo po nadaljnjem osredotočanju.

Več: http://www.mvzi.gov.si

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine