Ostali razpisi

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24

Predmet tega javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2023/24 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja (v nadaljevanju: programi) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Pogoji za prijavo na ta javni razpis so:
a. da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
b. da so prijavljeni programi usklajeni z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov,
c. da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z določili tega javnega razpisa in vsebujejo obvezne podatke in dokumentacijo iz 5. točke tega javnega razpisa,
d. da je vsebina programov usklajena s cilji in ciljno skupino programa,
e. da so prijavljeni programi namenjeni strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogočajo njihov strokovni in disciplinarni razvoj,
f. da prijavljeni programi trajajo najmanj 8 ur,
g. da je prijavitelj, na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22, na ministrstvo, pristojno za izobraževanje, poslal dokumentacijo o izvedenih programih oziroma izpolnil vse pogodbene obveznosti, ali v šolskem letu 2021/22 ni bil izvajalec programov kariernega razvoja,
h. vsebina programa se razlikuje od ostalih predlaganih programov tega prijavitelja.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/400-52-33 ali 01/400-53-27 oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023028.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine