Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2023.

Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobraževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije števila ur opravljenega izobraževalnega dela.

Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri Mihi Podržaju na tel. 01/400-54-58, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine