Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

b) Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje Sofinancira se izvedba dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju: Parada učenja) Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023 (v nadaljevanju: koordinacija TVU 2023) Sofinancira se koordinacija TVU 2023, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
– strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
– novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.

Več:  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine