Ostali razpisi

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022

Cilji javnega razpisa
Skladno z Nacionalnim programom športa 2014–2023 želi država prispevati k vplivu velikih med-narodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Prireditve imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno
dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa. Nekatere druge oblike promocije športa so še: športni turizem, ki lahko spodbuja k športnemu udejstvovanju, povezanemu z naravnimi danostmi neke turistične destinacije, javno obveščanje v športu – kot pomemben element množičnega komuniciranja in muzejska dejavnost v športu – kot element promocije športa skozi bogato narodno dediščino na tem področju.

Država podpira športne organizacije, ki prireditve organizirajo, ter tudi lokalna okolja, v katerih športne prireditve potekajo. Športne prireditve imajo večinoma pozitivne učinke na človeka in družbo. Koristi organizacije športnih prireditev lahko na splošno delimo na ekonomske in neekonomske koristi. Ekonomsko korist predstavlja dodatna potrošnja v gospodarstvu zaradi organizacije športne prireditve, neekonomske koristi pa predstavljajo družbeno-socialne, promocijske, športne, kulturne in infrastrukturne (prostorske) koristi, ki lahko nastanejo zaradi prireditve.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022151.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine