Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2023 (oznaka JR-infrastruktura-SJ-2023)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo vključevali izvedbo enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov:

– posodabljanje in vzdrževanje gradivskih virov, zlasti jezikovnih korpusov,

– izdelava, dodelovanje in vzdrževanje (standardno) označenih referenčnih in specializiranih korpusov slovenskega jezika (referenčni govorni korpus slovenščine, korpusi strokovnih in znanstvenih besedil za različna strokovna področja, uravnotežen (skladenjsko) označen korpus slovenščine ipd.),

– nadgradnja jezikovnih priročnikov in virov, pri čemer je treba predvideti skupne elemente, ki bodo omogočali njihovo povezljivost in s tem prispevali k učinkovitejši uporabi virov pri izdelavi jezikovnih priročnikov, – nadgradnja, posodabljanje in vzdrževanje govornih tehnologij za slovenščino in druge jezike, ki sodijo v okvir slovenske jezikovne politike,

– prilagajanje in uporaba semantičnih virov in tehnologij globokih nevronskih mrež za semantično podporo jezikovnotehnološkim nalogam s področja slovenščine in drugih jezikov, ki sodijo v
okvir slovenske jezikovne politike.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine