Ostali razpisi

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javno športno infrastrukturo, pri čemer javna športna infrastruktura zajema športne objekte in površine za šport v naravi, kot jih podrobneje opredeljuje ta javni razpis.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, s čimer bo dosežena športno tehnološka posodobitev obstoječih javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic ter bo povečana kakovost in število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju skladno z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14). Cilj je izbrati oziroma sofinancirati okvirno 100 projektov, od tega 60 projektov v okviru Sklopa 1 in 40 projektov v okviru Sklopa 2.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvoturizem-in-sport/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine