Ostali razpisi

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog dodatnih terenskih ogledov v okviru sistema za spremljanje površin

Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog dodatnih terenskih ogledov v okviru sistema za spremljanje površin iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi a36.b člena ZKme-1 izvaja agencija. Javno pooblastilo se podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij iz naslova kmetijske in ribiške politike v programskem obdobju
skupne kmetijske politike 2023–2027 do 31. 12. 2027 oziroma največ do začetka izvajanja novega program-skega obdobja, ki sledi programskemu obdobju skupne kmetijske politike 2023–2027.

Nosilec javnega pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega pooblastila izvajati skladno z določbami tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
ZKme-1. Javno pooblastilo preneha v primerih, določenih v petem odstavku 36. člena ZKme-1.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine