Ostali razpisi

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem

Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog pregledov na kraju samem iz naslova kmetijske in ribiške politike, ki jih na podlagi 36. člena ZKme-1 izvaja agencija. Javno pooblastilo se podeli za obdobje izvajanja intervencij in podintervencij skupne kmetijske politike 2023–2027. Nosilec javnega pooblastila je dolžan naloge, ki so predmet javnega pooblastila izvajati skladno z določbami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Javno pooblastilo preneha v primerih, določenih v petem odstavku 36. člena ZKme-1.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022081.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine