Ostali razpisi

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
 
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov
neprofitnih organizacij,
– Premostitveno financiranje razvojnih projektov
profitnih organizacij.
 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad.
 
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
 seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
 
 
Prijavitelj javnega razpisa: 
 
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine