Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji – 2022.

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju:

ZUJIK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis): Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji – 2022.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 28. 1. 2022 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022011.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

SEEMEET 2023

Slovensko in mednarodno poslovno okolje bo v oktobru letos ponovno zaživelo ob vrnitvi SEEMEET-a, največjega

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine