Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je
nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP, v letu 2021, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2021.
Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, zdravstvenega doma (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni dom). V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin ustanoviteljic, na podlagi izdanega pooblastila ostalih
občin ustanoviteljic.
Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za komplet opreme ali posamezne elemente opreme, vendar za število kosov v okviru priznanega programa števila
mobilnih enot.
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za zdravje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine