Ostali razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za prenos lastništva

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za prenos lastništva, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne
12. 2. 2021.
Sprememba se nanaša točko 5.2. Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Doda se: Od vključno 2. 7. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine