Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za finančni produkt – AGRO INVEST

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO INVEST, št. 3301-1/2024-SRRS-3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9/24 z dne 2. 2. 2024, in sicer kot sledi:
I. V javnem razpisu se besedilo v 4. poglavju »UPRAVIČENI VLAGATELJI IN PROJEKTI«, podpoglavju A. »Pogoji za vlagatelja«, pri 6. točki spremeni, in sicer se:
– v a) odstavku besedilo 2. točke spremeni in se po novem glasi: »Če vlagatelj hkrati opravlja dopolnilno dejavnost za katero ima odprt poslovni račun, tudi izpis SISBIZ, ki ni starejši od enega meseca od datuma oddaje vloge. Iz izpiska SISBIZ-a mora biti tudi razvidno, da vlagatelj nima restrukturirane ali nedonosne izpostavljenosti (zamude nad 90 dni in/ali majhna verjetnost plačila), sicer vlagatelj ni upravičen do sredstev, razen v kolikor SRRS presodi, da je kreditno tveganje obvladljivo.«
– v b) odstavku besedilo drugega stavka pri 1. točki spremeni in se po novem glasi: »Iz izpiska SISBIZ-a mora biti tudi razvidno, da vlagatelj nima restrukturirane ali nedonosne izpostavljenosti (zamude nad 90 dni in/ali majhna verjetnost plačila), sicer vlagatelj ni upravičen do sredstev, razen v kolikor SRRS presodi, da je kreditno tveganje obvladljivo.«
– v c) odstavku besedilo drugega stavka pri 3. točki spremeni in se po novem glasi: »Iz izpiska SISBIZ-a mora biti tudi razvidno, da vlagatelj nima restrukturirane ali nedonosne izpostavljenosti (zamude nad 90 dni in/ali majhna verjetnost plačila), sicer vlagatelj ni upravičen do sredstev, razen v kolikor SRRS presodi, da je kreditno tveganje obvladljivo.«
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine