Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD 2022)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja;
– na področju medgeneracijskega sodelovanja;
– na področju spodbujanja enakosti;
– na področju spodbujanja izobraževanja;
– na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete;
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.

3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega
prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem
interesu;
– na dan objave javnega razpisa so registrirani
najmanj eno leto;
– imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije;
– imajo poravnane vse obveznosti do državnih
inštitucij;
– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je
skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ
en program ali projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022070.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine