Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških za leto 2022

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:
1. spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja Zakonodaja v Sloveniji zagotavlja dobre možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, vendar dejavno koriščenje pravic med moškimi in ženskami ter bolj enakovredna delitev starševskih pravic in obveznosti nista dovolj razširjena. Raziskave kažejo, da ženske v slovenskih gospodinjstvih in družinah poleg poklicnega dela opravijo še velik del neplačanih domačih opravil in vzgoje otrok. Epidemija Covida-19 je z vidika udeležbe pri negi, varstvu in vzgoji otrok zaposlene matere bistveno bolj obremenila kot zaposlene očete.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajalskih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in materam omogočajo lažje in bolj enakovredno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter celostno seznanitev z razpoložljivimi oblikami pomoči, kot npr. svetovanje in varovanje njihovih pravic z vidika delovnopravne zakonodaje.

2. spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022026.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine