Ostali razpisi

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo So-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022.
Spremembe se nanašajo na naslednje točke javnega razpisa:
4.3. Dodatni pogoji za prijavo na razpis Spremeni se 2. pogoj:
2. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane v pravnomočni odločbi.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022026.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine