Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2023

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZSFCJA), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov
in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2023.

Besedilo javnega razpisa bo objavljeno od dne 31. 3. 2023 dalje na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni natečaji.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine