Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani v letu 2021

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je sofinanciranje investicij za usposobitev zavodov in razvojnih centrov.
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem investicij v nakup opreme, strojev in naprav za usposobitev posestev, obratov, učnih delavnic, laboratorijev in drugih  Stran 550 / Št. 36 / 12. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del prostorov za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja v srednjih in višjih strokovnih šolah ter fakultetah in raziskovalnih centrih, ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, zagotovi boljša opremljenost in s tem usposobljenost za izobraževalno razvojni proces. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 200.000 eurov. Sredstva bremenijo proračun Republike Slovenije za leto 2021, proračunsko postavko 6557 – Usposobitev zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu, NRP 2311-10-0019 Usposobitev javnih zavodov.
Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine