Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne
skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 7.
Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev in, ki imajo med svojimi uporabniki vključene osebe, navedeno v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa. Po tem javnem razpisu se lahko namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin zagotovijo z gradnjo ali pridobitvijo nepremičnin. Sofinanciranih bo predvidoma 25 namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih skupin in nakup predvidoma 25 vozil (največ eno vozilo na posamezno namestitveno enoto).
Stanovanjska skupina
V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 2/15, 76/17, 54/19, 81/19; v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.
Podrobnejša opredelitev predmeta javnega razpisa je opredeljena v poglavju 2 razpisne dokumentacije (predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega
razpisa).
Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine