Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023–2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) vodenje projekta;
b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva;
c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja;
d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij;
e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vsebin upravičenih po tem razpisu.

Po razpisu je upravičeno pridobivanje znanj z naslednjih vsebinskih področij:
– trženje in promocija,
– digitalizacija in avtomatizacija poslovanja,
– vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov,
– razvoj/oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi načini obdelave lesa, novi materiali (lesni kompoziti, lesni hibridi), lignocelulozni premazi, prefabrikacija lesnih elementov, zaščita IPR,
– certificiranje lesnih izdelkov,
– izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih,
– kompetence prijavljanja na mednarodne razpise,
– pridobivanja kadrov,
– trajnostni razvoj, trajnostna gradnja, zelena ekonomija, načelo »ne škoduj bistveno« ter krožno gospodarstvo.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023004.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine