Ostali razpisi

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oziroma nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:
– h krepitvi podjetniškega potenciala,
– k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
– k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
– k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
– k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:
– povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
– povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
– prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

 

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si.

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija,
javna agencija za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine