Ostali razpisi

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2020…

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja 
Se peti odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5. in 1. 6. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019,
– za prijavne roke 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2020.
 
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Se šesta in sedma alineja spremenita in v celoti nadomestita z:
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB81,
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8.
6. Vsebina vloge
Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6.
2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;
– za prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine