Ostali razpisi

Obvestilo o objavi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi

Obvestilo o objavi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2023)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2023).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:

– varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je
vpisana v register nesnovne dediščine;
– zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
– zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine;

– zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša največ 153.000 evrov.

Razpis bo trajal od 4. novembra 2022 do 6. decembra 2022.

Besedilo javnega razpisa bo 4. novembra 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine