Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji,

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023, na podlagi
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-SLOA-2023

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023, na podlagi Sporazuma med Vlado Republi-ke Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-SLOA-2023. Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2023 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke »Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume«.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 evrov. Razpis se začne 10. 2. 2023 in se zaključi 13. 3. 2023.

Besedilo javnega razpisa in povezava na obrazec za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2023 bosta dne 10. 2. 2023 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave).

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine