Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicij v osnovno prometno, komunalno in elektro infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Podrobnejši
opis predmeta javnega razpisa je razviden iz razpisne dokumentacije.

Splošni namen javnega razpisa je pospešitev izvajanja občinskih investicij v urejanje romskih naselij, ki so še vedno komunalno neurejena ali slabo urejena, in s tem prispevati k izboljšanju bivalnih pogojev njihovih prebivalcev.

Cilji javnega razpisa so doseči čim večje število:
– uspešno izvedenih projektov;
– občin, ki bodo uspešno izvedle projekte;
– objektov v romskih naseljih, ki bodo neposredno uporabljali zgrajeno infrastrukturo.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine