Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so več medijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki vključujejo eno ali več navedenih vsebin: – promoviranje slovenščine z razvijanjem jezikovne zmožnosti, krepitvijo zavesti o jeziku in jezikovnih pravicah ter vključevanjem informacij in
komunikacije v slovenščini v tistih okoljih in situacijah, kjer ni prisotna ali ni ustrezno prisotna; – spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo jezikovno zmožnost in vključujejo vsebine iz prve alineje pri uporabnikih in uporabnicah slovenščine; – izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini in izboljšanje bralne pismenosti tudi pri uporabnikih in uporabnicah
slovenskega znakovnega jezika in jezika gluho slepih. Namen javnega razpisa je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi slovenščine v javnem življenju ter spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in spletnih portalov, ki razvijajo bralno pismenost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 13. 1. 2023 do 13. 2. 2023.

Besedilo javnega razpisa bo 13. 1. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine