Ostali razpisi

Popravek javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022

1. V javnem razpisu za 4. ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 35/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v točki 9.6 poglavja 9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka
za izplačilo sredstev, besedilo spremeni tako da se glasi:

»Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljene pomoči iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od 22. oktobra 2021 do 21. oktobra 2022.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022043.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine