Ostali razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So – investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021.
Spremembe se nanašajo na sedmo (7) točko Javnega razpisa:
7. Roki in način prijave na javni razpis Spremeni se prvi (1) odstavek točke sedem (7):
»Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2021 so: do vključno 31. 3. 2021 do 14. ure za prvo (1.) odpiranje, do vključno 30. 4. 2021 do 14. ure za drugo (2.) odpiranje, do vključno 31. 5. 2021 do 14. ure za tretje (3.) odpiranje, do vključno 30. 6. 2021 do 14. ure za četrto (4.) odpiranje, do vključno 31. 8. 2021 do 14. ure za peto (5.) odpiranje, do vključno 30. 9. 2021 do 14. ure za šesto (6.) odpiranje, do vključno 29. 10. 2021 do 14. ure za sedmo (7.) odpiranje, do vključno 30. 11. 2021 do 14. ure za osmo (8.) odpiranje in do vključno 31. 12. 2021 do 14. ure za deveto (9.) odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.«
Več:

 https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021054.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine