Ostali razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 z dne 7. 10. 2022

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se v prvem odstavku spremeni točka j) in se v celoti nadomesti z:
»je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID-19 in energetske krize na poslovanje podjetja.

Vlagatelji morajo izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid-19, to je pred 12. 3. 2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022«.

6. Vsebina vloge

Se točka (4) v celoti nadomesti z: »Dokazila o gospodarski škodi zaradi energetske krize: priloži se obračun električne energije ali plina ali pogonskega goriva za mesec:
– september 2021 ali januar 2022 in
– september 2022.«

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022135.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine