Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF, št. 0301-1/2022-SRRS-1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF, št. 0301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo prvega stavka v točki 2. po novem
glasi:

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 30. 6. 2023.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 28. 2. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine