Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF, št. 3301-1/2022-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022 s spr. in dop. v št. 89/22 z dne 1. 7. 2022 ter št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju oziroma točki 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 7.500.000 EUR, kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR                           Postavka – leto                       Oblika sredstev                          Vir sredstev
7.500.000                                    2022                                          Posojilo                                         Namensko
premožen

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022137.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine