Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – KOMUNALNA PODJETJA IN JAVNE USTANOVE, št. 0301-1/2022-SRRS-5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60/22 z dne 6. 5. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022 ter št. 4/23 z dne 13. 1. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo prvega stavka v 2. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023025.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine