Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za podporo dejavnosti gasilsko zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI, št. 0301- 1/2022-SRRS-52, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 161/22 z dne 23. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo v 1. točki po novem glasi:
Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. »Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega stavka v 1. točki po novem glasi:
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 9. 1. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Voščilo 2024

Spoštovani! »Na vse izzive, tudi tiste najtežje, moramo sčasoma gledati kot na priložnost za rast,

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine