Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. »Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. »Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega stavka 1. točke po novem glasi:
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok oddaje vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 28. 11. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine