Ostali razpisi

Objava javnega razpisa za odkup izobraževalno-dokumentarne oddaje na temo »Gorništvo in alpinizem« 2023-1

Ob-3704/23 Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 202/21) objavlja Radiotelevizija Slovenija naslednjo informacijo o objavi javnega razpisa za odkup izobraževalno-dokumentarne oddaje na temo »Gorništvo in alpinizem« 2023-1

Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarne oddaje na temo »Gorništvo in alpinizem« 2023-1 z dnem 29. 12. 2023 odprt za prijave do vključno dne 1. 3. 2024. Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo objavljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.rtvslo.si/ razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.

Prijavitelj javnega razpisa:

Radiotelevizija Slovenija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine