Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1 (3021-4/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021:
 
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se spremeni zadnji rok za oddajo vlog, tako da se besedilo sedaj glasi: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 10. 11. 2021 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.
 
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
 
 
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine