Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Prvi odstavek osmega poglavja, ki opredeljuje obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva za leto 2021 iz poglavja 1.7., je proračunsko leto 2021, za leto 2022 pa proračunsko leto 2022. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 20. 11. 2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28. 10. 2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022.«
 
Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
 
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine