Ostali razpisi

Sprememba: 26. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih 1. V 26. javnem razpisu za podukrep 4.1

1. V 26. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 26/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo »25. maja« nadomesti z besedilom »14. julija«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022067.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine