Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR

1. V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/21 z dne 5. 3. 2021 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točki 11. »Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav«, v podtočkah 11.1. in 11.2., spremeni datum za oddajo prijav oziroma njihovo pravočasnost, tako da se datum »8. 4. 2021« na vseh mestih, kjer je naveden, nadomesti z datumom »22. 4. 2021«.
2. V točki 12. »Čas in kraj odpiranja prijav« se datum »14.  4. 2021« nadomesti z datumom »4.  5. 2021«.
3.  Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Prijavitelj javnega razpisa:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine