Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu (Uradni list RS, št. 43/22 z dne 25. 3. 2022) se besedilo prvega odstavka 5. točke nadomesti z novim, ki se glasi: »Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 320.000,00 EUR«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine