Ostali razpisi

Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021

Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021
– Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
Spremeni se prvi odstavek 19. točke dodatnih pogojev za vlagatelje:
»Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene dejavnosti:«
Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine