Ostali razpisi

Sprememba: Novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na podlagi sklepa št. 4301-56/2020/553 z dne 28. 1. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/22, se v 8. točki doda deseti odstavek tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 8. 6. 2022. Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za peto odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«.

Spremeni se prejšnji deseti odstavek 8. točke, ki postane enajsti odstavek in se glasi:
»Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 8. 6. 2022.«.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022017.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine